Dokumen Sarana & Prasarana

Dalam Upaya Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka di perlukan fasilitas pendukung sarana dan prasarana

  • Manual Mutu Sarana Prasarana (Tampilkan)
  • SK Sarana Prasarana (Tampilkan)
  • Standar Sarana Prasarana Pembelajaran (Tampilkan)